:
VISI DAN MISI


 

MATLAMAT

- Berusaha mencari keredhaan Allah Rabb al-‘Alamin. 

- Menyediakan satu model pendidikan Islam yang bersepadu sebagai pusat tarbiyyah bagi melahirkan generasi yang mantap akidahnya, sahih ibadahnya, kukuh akhlaknya, mempunyai kesedaran terhadap lingkungannya, mampu memimpin diri sendiri dan sedia berbakti kepada masyarakat. 

 

TUJUAN

- Menyediakan bimbingan yang dapat melahirkan golongan hafiz.

- Memberi penumpuan kepada pemahaman al-Quran dan al-Sunnah.

- Penyampaian ilmu dalam konteks yang bersepadu.

- Memberi penekanan dalam pembinaan shakhsiyyah dan pembentukan akhlak.

- Menyediakan suasana yang kondusif ke arah melahirkan generasi ilmuwan.

- Melatih ke arah penguasaan 3 bahasa: Bahasa Melayu, Bahasa Arab dan Bahasa Inggeris.